«همه چیز می‌گذرد، تو نمی‌گذری» از روزنه ای به سوی امید می گوید

«همه چیز می‌گذرد، تو نمی‌گذری» از روزنه ای به سوی امید می گوید

به گزارش سایت پیام هنر و به نقل از پایگاه خبری سینما خانه ،غلامرضا عربی طراح وکارگردان تاتر، پیرامون نمایش تازه خود «همه چیز می‌گذرد، تو نمی‌گذری» در مصاحبه ای به شرح مختصر این نمایش پرداخت. عربی گفت: نمایشنامه در چهارچوب نمایشنامه های معناباخته تعریف می شود. پس داستان در این گونه ی نمایشی ابعاد