گزارش تصویری نمایش “تجریش جنوبی” در عمارت ارغوان

گزارش تصویری نمایش “تجریش جنوبی” در عمارت ارغوان

نمایش روایتگر خانواده ای از جنوب تهران است که باوجود داشتن زندگی سخت و چالش های فراوان امروز جامعه ، بسیار منسجم و دلسوزانه سعی بر گذران زندگی دارند و با ساختن لحظات شاد هرچند کوتاه در کنار یکدیگر شرایطی برای لبخند و خوشحالی نوه خانواده فراهم میکنند، که در نهایت اتفاق خوبی برای این خانواده رقم نمی خورد.