گزارش تصویری نمایش “لارْو” در عمارت نوفل لوشاتو

گزارش تصویری نمایش “لارْو” در عمارت نوفل لوشاتو

حال که دل های مردم شهرم شدند افسرده. میگویی لارْو چیست؟ سوال امروز است؛ لارْو یک چرخه دگرگونیست و هرکدام ما جز یک سیستم ایم که ناچاراً باید زیست کنیم و کسی صدای اعتراض سر نمیدهد ، بلکه ممکن است فکر فرار به سرش بزند. لارْو، در شرکتی اتفاق می افتد که با استفاده از فناوری نو می‌تواند بخشی از ذهن افرادی که تمایل دارند خاطرات تلخ و ناکامی های خود را پاک کنند، از بین ببرد.