گزارش تصویری نمایش “خرده جنایت های زن و شوهری” در عمارت نوفل لوشاتو

گزارش تصویری نمایش “خرده جنایت های زن و شوهری” در عمارت نوفل لوشاتو

خرده جنایت های زناشوهری. مجموعه داستان های کوتاه مزخرف. بس که نظریه هاش بدبینانه است. تو این کتاب زندگی زناشویی رو مثل مشارکت دو قاتل معرفی می کنم. چرا؟ برای این که از همون اول، تنها چیزی که باعث می شه یک زن و مرد با هم باشن خشونته.