«زیر نور موضعی»؛ مجموعه نمایشنامه‌های ایوب آقاخانی رونمایی می‌شود

«زیر نور موضعی»؛ مجموعه نمایشنامه‌های ایوب آقاخانی رونمایی می‌شود

«زیر نور موضعی»؛ مجموعه نمایشنامه‌های ایوب آقاخانی رونمایی می‌شود مجموعه‌ی نمایشنامه‌های ایوب آقاخانی در سه جلد با عنوان کلی «زیر نور موضعی» با حضور اهالی فرهنگ و هنر، مدیران فرهنگی و هنرمندان شانزدهم خرداد ۱۴۰۲ در سالن اصلی باغ کتاب تهران رونمایی می‌شود.