کارگردانی مستند در اولین دوره کارگاه‌های انتقال تجربه

کارگردانی مستند در اولین دوره کارگاه‌های انتقال تجربه

به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند خانه سینما با همکاری خانه هنرمندان ایران، اولین دوره از کارگاه‌های انتقال تجربه با تمرکز بر کارگردانی مستند را طی چهار جلسه برگزار می‌کند. برنامه این کارگاه‌ها به شرح زیر است: جلسه اول؛ ۱۳ تیر ماه ساعت ۱۶ تا ۲۰/ با حضور هادی