استادی که هنر خراطی در ایران را دگرگون کرد

استادی که هنر خراطی در ایران را دگرگون کرد

  خراطیِ چوب، یکی از صنایع‌دستی سنتی ایران است که از زمان‌های قدیم در این مرزوبوم رواج داشته و به‌طورمعمول در مناطقی از کشور که چوب در آنجا بیشتر یافت می‌شود، رایج است. در هنر خراطی، اشیاء به‌صورت متقارن ساخته می‌شوند و اغلب از چوب‌های نرم و اندکی مرطوب برای این‌کار استفاده می‌کنند. هنر خراطی،