اکران «گوسفندان ما را خواهند بلعید» در قالب بسته فیلم کوتاه «چهارراه» در سینماچارسو و سینماهویزه مشهد

اکران «گوسفندان ما را خواهند بلعید» در قالب بسته فیلم کوتاه «چهارراه» در سینماچارسو و سینماهویزه مشهد

به گزارش پیام هنر،«گوسفندان ما را خواهند بلعید» در قالب بسته فیلم کوتاه «چهارراه» از روز چهارشنبه ۲۹دی ماه با نمایش در سینماچارسو و سینماهویزه مشهد اکران خود را در سینماهای این موسسه آغاز می‌کند. عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از: تهیه کننده: انجمن سینمای جوان ایران (دفتر شهرکرد)، کارگردان: مصطفی رستم پور، عاطفه رضایان،