«وقتی آنقدری که باید همدیگر را زجر داده‌ایم» و «شبی که نور را بلعیدی آنجا بودم» در تماشاخانه استاد انتظامی

«وقتی آنقدری که باید همدیگر را زجر داده‌ایم» و «شبی که نور را بلعیدی آنجا بودم» در تماشاخانه استاد انتظامی

دو نمایش وقتی آنقدری که باید همدیگر را زجر داده‌ایم» به کارگردانی مجتبی جدی و «شبی که نور را بلعیدی آنجا بودم» به کارگردانی منادا ناطقی در تماشاخانه استاد انتظامی روی صحنه می‌روند.