مریم مبینی از نقاط ضعف و قوت سریال قهوه ترک گفت

مریم مبینی از نقاط ضعف و قوت سریال قهوه ترک گفت

در گفتگویی اختصاصی گفت: «قهوه ترک» سریالی که در حال پخش از پتفرم فیلم نت است فارغ از اینکه چه نقاط ضعف و قوتی درخروجی آن دارد ولی از یک زاویه قابل اعتناست و آن هم ساخت سریال در کشور خارجی و به سرانجام رساندن آن اثر. از آنجا که قواعد تولید اثر تصویری در