در آیین افتتاحیه نمایش «دویست‌وهشتادمین شب سال» مطرح شد:مرضیه برومند: برای تولید آثاری با موضوع دفاع ملی به نفع خود خالص‌سازی نکنیم

در آیین افتتاحیه نمایش «دویست‌وهشتادمین شب سال» مطرح شد:مرضیه برومند: برای تولید آثاری با موضوع دفاع ملی به نفع خود خالص‌سازی نکنیم

مرضیه برومند، در آیین افتتاحیه نمایش «دویست و هشتادمین شب سال» با توصیه به همه فعالان در حوزه جنگ برای پرهیز از خالص‌سازی به نفع خود در این زمینه، گفت همه آن‌هایی که در دفاع ملی مقابل عراق ایستادند، آدم‌های مختلف با نگاه‌های متفاوت بودند که در یک چیز اشتراک داشتند و برای وطن‌شان ایران شهید شدند.