گزارش تصویری نمایش “ کمدی شیش و بش” در عمارت ارغوان

گزارش تصویری نمایش “ کمدی شیش و بش” در عمارت ارغوان

نمایش شیش و بش حکایت دو خانواده را نقل میکند که ظاهرا چند سالیست با هم رابطه خوبی ندارند و ریشه این قهر از دعوای مردهای خانوادست که بر سر دکان دعوا دارند و پرداختن به این دشمنی باعث بروز چندین سو تفاهم بین تمام اعضای خانواده میشود و با حل شدن این سو تفاهم‌ها عاقبت کار دو خانواده به خیر منتهی میشود.