«وقتی که دارکوب‌ها می‌روند» در مستندات یکشنبه خانه هنرمندان ایران

«وقتی که دارکوب‌ها می‌روند» در مستندات یکشنبه خانه هنرمندان ایران

به گزارش سایت هنری پیام هنر و به نقل روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، بیستمین برنامه «مستندات یکشنبه» که زیرمجموعه سینماتک خانه‌ هنرمندان ایران به پخش فیلم‌های مستند می‌پردازد، به نمایش فیلم مستند «وقتی که دارکوب‌ها می‌روند» ساخته محمد احسانی محصول سال ۱۴۰۰ اختصاص دارد. این برنامه روز یکشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۷