گزارش تصویری نمایش “ گوریل پشمالو ” در مجموعه خانه هنر آبان

گزارش تصویری نمایش “ گوریل پشمالو ” در مجموعه خانه هنر آبان

در این نمایش سردسته کارگران یک کشتی بخار که مردی زشت چهره و قوی می‌باشد به دنبال کشف هویت خود است و برای کشف این حقیقت با چالشهایی در زندگیش دست به گریبان می شود. چالش‌هایی که برگرفته شده از شکوفایی و تاثیر تکنولوژی و صنعت در دنیایی‌ست که ثروتمندان بر آن حکمفرما هستند.