در بیست‌ویکمین برنامه «مستندات یکشنبه» خانه هنرمندان ایران مطرح شد: سینما می‌تواند سرکوب‌های ما را آزاد کند

در بیست‌ویکمین برنامه «مستندات یکشنبه» خانه هنرمندان ایران مطرح شد: سینما می‌تواند سرکوب‌های ما را آزاد کند

بیست‌ویکمین برنامه «مستندات یکشنبه» زیر مجموعه سینماتِک خانه هنرمندان ایران، روز یکشنبه اول مرداد ماه ۱۴۰۲ به نمایش مستند «مادرم ملکه» ساخته علی زمانی عصمتی محصول سال ۱۳۹۷ اختصاص داشت.