“شیوای تلخ” بر روی میز تدوین

“شیوای تلخ” بر روی میز تدوین

سیاوش ضابط کارگردان فیلم نیمه بلند  «شیوای تلخ»  پیش از این تجربه ساخت فیلم «جنگ ممنوع» را داشته است که فینالیست جشنواره بین المللی سافالو ایتالیا شده بود.