گزارش تصویری نمایش “ خماری ” در تئاترشهر ‌- ‌سالن ‌قشقایی

گزارش تصویری نمایش “ خماری ” در تئاترشهر ‌- ‌سالن ‌قشقایی

چند شب پیش خواب دیدم بیدار شدم و هیچ صدایی نیست. پنجره رو باز می‌کنم و صدایی نیست. تلویزیون رو روشن می‌کنم صدا نداره. گوشی رو روشن می‌کنم می‌خوام ویس‌های پرند رو گوش بدم ولی صدا نداره. هراسون می‌رم تو خیابون ولی همه جا ساکته هیچی نمی‌شنوم.