گزارش تصویری نمایش “روزی روزگاری سمنگان” در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر

گزارش تصویری نمایش “روزی روزگاری سمنگان” در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر

اینجا یه محله است. اسمش سمنگانه. هر آدمی که تو این محله است، قصه خودش رو داره و در دهه شصت خورشیدی روزی روزگاری رو سپری کرده. دهه‌ای که زادروز و عاشقی و مرگ فاصلش یه تار مو بود. حالا ما یک هفته رو در یک ساعت و ربع با این محله زندگی می کنیم.