گزارش تصویری نمایش “موسیقی دُردنوشان” در ایرانشهر ‌- ‌سالن ‌استاد ‌ناظرزاده ‌کرمانی

گزارش تصویری نمایش “موسیقی دُردنوشان” در ایرانشهر ‌- ‌سالن ‌استاد ‌ناظرزاده ‌کرمانی

به باور گروه نمایش، اشعار عرفای ایران خاصیت درمان گرایانه دارد و دارای یک سطح فرکانسی است که در روان آدمی درمانگری می کند. در این اجرا که با شیوه سایکودرام به روی صحنه می رود، بطور اختصاصی به غزلیات سعدی پرداخته شده است.
گزارش تصویری نمایش “ مرثیه ای بر قتل ژولیوس سزار و چند مرغ از سیمرغ ” در تماتشاخانه ایرانشهر ‌- ‌سالن ‌استاد ‌ناظرزاده ‌کرمانی

گزارش تصویری نمایش “ مرثیه ای بر قتل ژولیوس سزار و چند مرغ از سیمرغ ” در تماتشاخانه ایرانشهر ‌- ‌سالن ‌استاد ‌ناظرزاده ‌کرمانی

به گزارش سایت هنری پیام هنر، نمایش «مرثیه ای بر قتل ژولیوس سزار و چند مرغ از سیمرغ » نویسنده:رضا ‌گشتاسب ،کارگردان:مجتبی رستمی فر و با بازی بازیگران: عبدالرضا ‌نصاری، شاهده خدادادی،پوریا ‌ریحانی، ‌رضا چهرازی،بهنام ‌مهدی ‌پور،سینافرزادی‌پور، ‌مهدی صفی آبادی،آرمین ‌تدیّن،عاطفه ‌کلاه ‌کج،ریحانه ‌مسعودی،نیایش ‌مرثیه ‌زاده،ندا طاهری، میترا طاهری، ‌روژان علیجانی، ‌بنیامین یزدانی،پارسا ‌امینی،مصطفی ‌کردانی،محمد