وزیر فرهنگ به تماشای «هفت خان اسفندیار» نشست/محمدمهدی اسماعیلی: شاهنامه و مواریث ادبی ایران سرشار از حکمت و فضیلت‌اند

وزیر فرهنگ به تماشای «هفت خان اسفندیار» نشست/محمدمهدی اسماعیلی: شاهنامه و مواریث ادبی ایران سرشار از حکمت و فضیلت‌اند

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه شاهنامه و دیگر مواریث ادبی، فرهنگی و تاریخی ایران سرشار از حکمت و فضیلت‌اند پرداختن به روحیه ایثار، گذشت و فداکاری در تاریخ ایران زمین را از امتیارات داستان های ایرانی دانست که در نمایش «هفت خان اسفندیار» به خوبی اجرا شده است.