گزارش تصویری نمایش “  اتاق هملت ” در خانه ‌هنرمندان ‌- ‌سالن ‌استاد ‌انتظامی

گزارش تصویری نمایش “ اتاق هملت ” در خانه ‌هنرمندان ‌- ‌سالن ‌استاد ‌انتظامی

هملت بعد از اینکه متوجه می شود پدرش را به قتل رسانده اند تصمیم می گیرد خدمتکار خود را در قالب روح پدر خود در بیاورد تا از این طریق انتقام قتل پدرش و پادشاهی از دست رفته را بگیرد اما در ادامه ، داستان توسط شخص دیگری به گونه متفاوت رقم می خورد.