گزارش تصویری نمایش “موسیقی دُردنوشان” در ایرانشهر ‌- ‌سالن ‌استاد ‌ناظرزاده ‌کرمانی

گزارش تصویری نمایش “موسیقی دُردنوشان” در ایرانشهر ‌- ‌سالن ‌استاد ‌ناظرزاده ‌کرمانی

به باور گروه نمایش، اشعار عرفای ایران خاصیت درمان گرایانه دارد و دارای یک سطح فرکانسی است که در روان آدمی درمانگری می کند. در این اجرا که با شیوه سایکودرام به روی صحنه می رود، بطور اختصاصی به غزلیات سعدی پرداخته شده است.