گزارش تصویری نمایش “فردریک” در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر

گزارش تصویری نمایش “فردریک” در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر

«فردریک» سرگذشت ستاره‌ی بازیگریِ تئاترِ بولوار در پاریس و فرانسه‌ی قرنِ نوزدهم است. فردریک لومتر، بازیگری افسانه‌ای است که تمامِ نقش‌ها و ژانرها را آزموده است. او میلی سیری‌ناپذیر برای بازیگری دارد. از لذاتِ زندگی چیزی نیست که تجربه نکرده باشد اما چند ماهی است که در میانِ تماشاگران متوجه دو چشمِ میشی رنگ می‌شود که در تاریکی فضای سالنِ نمایش همچون چشمانِ گربه می‌درخشند و این سرآغازِ نمایشنامه‌ی شورانگیزِ اریک امانوئل اشمیت است.
گزارش تصویری نمایش “خرده جنایت های زن و شوهری” در عمارت نوفل لوشاتو

گزارش تصویری نمایش “خرده جنایت های زن و شوهری” در عمارت نوفل لوشاتو

خرده جنایت های زناشوهری. مجموعه داستان های کوتاه مزخرف. بس که نظریه هاش بدبینانه است. تو این کتاب زندگی زناشویی رو مثل مشارکت دو قاتل معرفی می کنم. چرا؟ برای این که از همون اول، تنها چیزی که باعث می شه یک زن و مرد با هم باشن خشونته.