رئیس سازمان سینمایی در اختتامیه نهمین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین در قم:  امروز دیگر، سکوت جایز نیست/ سینما نمی‌تواند نسبت به جنایات بشری بی‌تفاوت باشد

رئیس سازمان سینمایی در اختتامیه نهمین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین در قم: امروز دیگر، سکوت جایز نیست/ سینما نمی‌تواند نسبت به جنایات بشری بی‌تفاوت باشد

رئیس سازمان سینمای در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین نسبت حادثه تروریستی کرمان و شهادت جمعی از هموطنان‌مان واکنش نشان داد و ضمن محکوم کردن اینگونه اقدامات ضد بشری گفت: سینما نمی‌تواند نسبت به این جنایات بی‌تفاوت باشد.