گزارش تصویری اجراخوانی “ شما شازده کوچولو رو ندیدید؟ ” در مجموعه تئاتر دیوار چهارم

گزارش تصویری اجراخوانی “ شما شازده کوچولو رو ندیدید؟ ” در مجموعه تئاتر دیوار چهارم

مدت هاست کسی شازده کوچولو رو ندیده، یه وقتایی تو یه اخترک هایی دیده میشه، یه نشونی هایی از خودش به جا میذاره، یه کارایی میکنه که میگی این دیگه قطعا خودش بوده، اما معلوم نیست اون، شازده کوچولوی واقعی ما هست یا نه؟