نمایش «فقط او نمی‌دانست» به نیمه راه اجراهای خود در خانه ی هنر تالار علی معلم (کرمان) رسید

نمایش «فقط او نمی‌دانست» به نیمه راه اجراهای خود در خانه ی هنر تالار علی معلم (کرمان) رسید

نمایش «فقط او نمی‌دانست» نوشته آلن کبورن با ترجمه سینا قاسمی و با طراحی و به کارگردانی میلاد حسینی نسب به نیمه راه اجراها رسید و فقط تا اول تیرماه ۱۴۰۱ در خانه ی هنر تالار علی معلم (کرمان) به روی صحنه است.