گزارش تصویری نمایش “ گروفالو ” در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری نمایش “ گروفالو ” در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

پدر ومادر بچه موش که از دست تنبلی او خسته شدند، برای پیداکردن گردو او را به جنگل می فرستند. در راه پدربزرگ به کمک بچه موش می آید و او با کمک تخیل خود بر حیوانات جنگل پیروز می‌شود اما در ادامه راه اتفاق بسیار عجیبی می‌افتد.