گزارش تصویری اجراخوانی “ آب و آئینه ” در تماشاخانه اهورا

گزارش تصویری اجراخوانی “ آب و آئینه ” در تماشاخانه اهورا

داستان دو برادر که از کودکی مرید و خانه زاد مرشد و یکه پهلوانان شهرشون بودند، اما با دلدادگی به دختر مرشد این مهر و محبت به کینه تبدیل شد، دختر مرشدشرط میگذارد که هر کس در مبارزه بازوبند پهلوانی را از آن خود کند او را به همسری میپذیرد و همین باعث شد که برادر کوچکتر دست به خیانت بزند و هم دختر مرشد هم بازوبند پهلوانی را از آن خود کند