درباره ما

پیام هنر پایگاهی برای اطلاع رسانی فعالیت های هنری و گردشگری جهان در خدمت جامعه هنری و گردشگری می باشد.

 

این پایگاه خبری و هنری طبق مجوز شماره ۹۴۶۱۸ از قانون و مقررات سامانه جامع رسانه های کشور طبعیت می نماید و زیر نظر معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد.